ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Οποιοδήποτε πρόγραμμα το υλοποιούμε με φροντίδα και επίγνωση των συνθηκών. Καθώς δε δραστηριοποιούμαστε σε ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών χώρων που απαρτίζονται από σημεία πώλησης (μικρά, μεγάλα, ειδικά), εκδηλώσεις σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους, φροντίζουμε να έχουμε επιλέξει την πλέον κατάλληλη ομάδα για την υλοποίηση. Διότι η με κριτήρια ένταξη δημιουργεί προϋποθέσεις ανταπόκρισης επιπέδου σε επικοινωνία και αποτελέσματα.


Παράλληλα με την σε βάθος εκπαίδευση υιοθετούμε αποφασιστικής σημασίας εποπτεία και υποστήριξη των προσπαθειών των ομάδων για να εξασφαλιστεί υψηλού επιπέδου συμμετοχή των επαγγελματιών του εκάστοτε χώρου και του κοινού-στόχος. Με τα ανάλογα κίνητρα και διορθωτικές κινήσεις για τη διατήρηση του ενδιαφέροντος.

3.3.4 Supporting -pexels free