ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Καταχωρούμε στοιχεία επικοινωνίας με τους καταναλωτές (ηλικία, φύλο, σχόλια για το προϊόν και το πρόγραμμα) και κρατάμε ενήμερο τον πελάτη για την πρόοδο του προγράμματος σε εβδομαδιαία βάση ή όπως έχει συμφωνηθεί. Με την ολοκλήρωση κάθε κύκλου προγράμματος γίνεται απολογισμός και μια  ολοκληρωμένη έκθεση. Επίσης εφόσον υπάρχουν άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία παρουσιάζονται προτάσεις που μπορούν να συμβάλουν θετικά σε μελλοντικά προγράμματα.


Επιπλέον και εφόσον συμφωνηθεί μπορούμε να δημιουργήσουμε ειδική ηλεκτρονική βάση δεδομένων που θα ενημερώνεται άμεσα με τις καταχωρίσεις και θα είναι προσβάσιμη σε ενεστώτα χρόνο από τους εντεταλμένους χρήστες.

3.4.5 Reporting - pexels free