ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ-ΑΞΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 • Δημιουργικότητα
  Διαχρονικά αναπτύσσουμε εντυπωσιακές ιδέες διαφημιστικών ενεργειών BTL σε αρμονία με την επικοινωνιακή στρατηγική των προϊόντων που χειριζόμαστε και με επώνυμη ζήτηση από το κοινό-στόχος τους κατά περίπτωση.

 

 • Αξιοπιστία
  ‘Έχουμε εξυπηρετήσει προγράμματα μεγάλων εταιρειών με απαιτητικά προϊόντα και πολύπλοκες διαδικασίες υλοποίησης, με πάντοτε θετική ανταπόκριση του κοινού – στόχος προς όφελος όλων των εμπλεκομένων μερών.

 

 • Δέσμευση
  Αντιμετωπίζουμε κάθε πρόγραμμα σαν μοναδικό, αφιερώνοντας τον απαιτούμενο χρόνο και ενέργεια στην οργάνωση και υποστήριξη του με τρόπο που να εξασφαλίζει ομαλή και απρόσκοπτη υλοποίηση. Η επαγγελματική μας εμπειρία συνεπικουρούμενη από άρτια υποδομή, λειτουργικότητα και δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού μας μέσα και από συστηματική εκπαίδευση και εποπτεία οδηγεί με σταθερή πορεία στην επιτυχία.

 

 • Αποτελέσματα
  Ως αποτελεσματική εταιρεία εργαζόμαστε συστηματικά με στόχους KPI και στη βάση ROI έτσι ώστε να έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα σε κάθε καμπάνια βάσει πραγματικών τρεχουσών στοιχείων πωλήσεων και συνθηκών αγοράς..
2