ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

Ο mystery πελάτης μπορεί να αποδειχθεί ένας κρίσιμος κρίκος της CRM επικοινωνίας με υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες εφόσον υπάρχει μια πελατοκεντρική πολιτική στην εξυπηρέτηση τους. Προφανώς η διαχείριση των σχέσεων πελάτη/προμηθευτή μπορεί να ανιχνευτεί μέσα από τέτοιες αξιόπιστες επισκέψεις που θα αποκαλύψουν την άποψη τους για τα προϊόντα σας, την ανταγωνισμό (σημεία υπεροχής-αδυναμίες) και αξιολόγηση της γενικής εξυπηρέτησης του καθώς και της ανταπόκρισης του στη προβολή διαφημιστικού σας υλικού.

 

Οι γνώσεις και εμπειρία της εταιρίας μας μπορεί να εξασφαλίσει την εμπιστευτικότητα και ακρίβεια των στοιχείων.