ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Δημιουργούμε θεματικά προγράμματα συμβατά με το προφίλ και την επικοινωνιακή στρατηγική των προϊόντων/υπηρεσιών που προωθούμε και «μιλάμε» στο κοινό-στόχος καλώντας το να συμμετέχει αλληλοεπιδρώντας στην πρόσκληση με αντιπαροχή σε θετική συμμετοχή.
 
Ταυτόχρονα αναλαμβάνουμε και την παραγωγή /προμήθεια των απαιτούμενων υλικών για την υλοποίηση του προγράμματος μέσω των εξειδικευμένων εξωτερικών προμηθευτών που συνεργαζόμαστε.