ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Για την επιτυχή έκβαση και απόδοση της επένδυσης σε οποιοδήποτε BTL διαφημιστικό πρόγραμμα προτείνονται τα ακόλουθα βήματα :

 

Βήμα 1: Σχεδιασμός ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

Σε συνεργασία με τα αντίστοιχα τμήματα marketing/πωλήσεων σε αρχικό στάδιο προετοιμασίας του προγράμματος είμαστε σε θέση να προτείνουμε θέματα που να εναρμονίζονται με την στρατηγική και τους στόχους επικοινωνίας με το κοινό-στόχος εφόσον το ζητούμενο του προγράμματος κινείται πάνω από συνήθεις πρακτικές.

 

Βήμα 2: Οργάνωση ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

Οι υπεύθυνοι του λογαριασμού στην εταιρία μας επιβλέπουν την διαδικασία οργάνωσης και υλοποίησης του προγράμματος.

  • Παραγωγή/προμήθεια των απαραίτητων βοηθητικών υλικών του προγράμματος.
  • Επιλογή και εκπαίδευση του κατάλληλου δυναμικού για την παρουσίαση του προγράμματος.

 

Βήμα 3: Ροή ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ

  • Συνεχής εποπτεία του προγράμματος με υποστηρικτικό ρόλο στις αρχές υλοποίησης του.
  • Κατάλληλες διορθωτικές κινήσεις εφόσον χρειαστούν.
  • Αποτελεσματική και έγκαιρη ενημέρωση για την πορεία του προγράμματος
  • Συνολική αξιολόγηση κάθε ολοκληρωμένης φάσης του προγράμματος και με χρήσιμα σχόλια για το μέλλον
3 (1)